تعيين كاربر

به دليل اشكال غيرمنتظره، بايد مجددا وارد سيستم شويد.

شناسه:

رمز عبور:
(رمز عبور به حروف كوچك و بزرگ حساس است.)

 
كاتالوگ محصولاتويژگي‌هاي سيستم
  • دسترسي به مشخصات قطعات، مشتريان، عمليات
  • ارائه گزارش‌هاي مديريتي جامع
  • تسهيل در ارائه خدمات به مشتريان
  • افزايش دقت و كاهش خطاي عملياتي


Pardazesh Ettelaat Paeez - ©1392